Tường lửa SonicWall NSA 2600

SonicWall NSA 2600

Giá: Liên hệ

Firewall Inspection Throughput  1.9 Gbps
Full DPI Throughput  300 Mbps
Application Inspection Throughput  700 Mbps
IPS Throughput  700 Mbps
Anti-Malware Inspections Throughput  400 Mbps
IMIX Performance  600 Mbps
SSL Inspection & Decryption (DPI SSL)  200 Mbps
VPN Throughput  1.1 Gbps
Connections per second 15,000/sec
Maximum Connections (SPI)  225,000
Maximum Connections (DPI) 125,000
SonicPoints Supported (Maximum) 32
Single Sign On (SSO) Users 250

Liên hệ: +84 125 309 5678

Thông tin chi tiết

Thông tin thiết bị Tường lửa SonicWall NSA 2600

Feature


Value


Dynamic Support 8×5 Optional
Dynamic Support 24×7 1 Optional

Firewall General

Feature


Value


Interfaces 8 1GbE copper 1 Managment
Management CLI, SSH, GUI, GMS
Certifications VPNC, ICSA Firewall, ICSA Anti-Virus
Nodes Supported Unrestricted
RAM 2 GB
Flash Memory 1GB
Site-to-Site VPN Tunnels 75
IPSec VPN Clients (Maximum) 10 (250)
SSL VPN Licenses (Maximum) 2 (25)
Unique Malware Threats Blocked 10+ million
Virtual Assist Technicians (Maximum) *tbc*
VLAN Interfaces 50
SonicPoints 32

Performance

Feature


Value


Firewall Inspection Throughput 2 1.9 Gbps
Full DPI Throughput 3 300 Mbps
Application Inspection Throughput 3 700 Mbps
IPS Throughput 3 700 Mbps
Anti-Malware Inspections Throughput 3 400 Mbps
IMIX Performance 4 600 Mbps
SSL Inspection & Decryption (DPI SSL) 3 200 Mbps
VPN Throughput 4 1.1 Gbps
Connections per second 15,000/sec
Maximum Connections (SPI) 5 225,000
Maximum Connections (DPI) 125,000
SonicPoints Supported (Maximum) 32
Single Sign On (SSO) Users 250

Features

Feature


Value


Logging Analyzer, Local Log, Syslog
Network Traffic Visualization Standard
Netflow/IPFIX Reporting Standard
SNMP Standard
Authentication XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Novell, Internal User Database, Terminal Services, Citrix
Single Sign-On Standard
Voice over IP (VoIP) Security Standard
PortShield Security Standard
Dynamic Routing BGP, OSPF, RIPv1/v2, Static Routes, Policy-Based Routing, Multicast
Policy-based Routing Standard
Route-based VPN Standard
Dynamic Bandwidth Management Standard
802.11n Wireless Support via SonicPoints Standard
Integrated Wireless Switch & Controller Standard
Layer 2 Wireless Bridging Standard
Stateful High Availability Standard
Multi-WAN Standard
Load Balancing Standard
Object-based Management Standard
Policy-based NAT Standard
Inbound Load Balancing Standard
IKEv2 VPN Standard
Terminal Services Authentication/Citrix Support Standard
Onboard Quality of Service (QoS) Standard
SSL Control Standard
IPv6 Standard

Hãy liên hệ để Kada cung cấp thông tin mới nhất và các chương trình ưu đãi hiện hành.

Tường lửa SonicWall NSA 2600
5 (100%) 2 votes

Hotline: 0907.050.526