FortiGate 500E Series

FortiGate 500E

Giá: Liên hệ

  • Firewall: 36 Gbps
  • IPS: 5.2 Gbps
  • NGFW: 5 Gbps
  • Threat Protection: 4.7 Gbps
  • Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ Slots

Liên hệ: +84 125 309 5678

Thông tin chi tiết

Thiết bị tường lửa FortiGate 500E cung cấp khả năng bảo mật linh hoạt với thế hệ UTM đáp ứng cho hầu hết các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn, Firewall FortiGate 500E giúp chống lại các mối đe dọa trên mạng với bộ xử lý bảo mật cung cấp hiệu suất cao, hiệu quả bảo mật và khả năng hiển thị chi tiết các vấn đề bảo mật.

FortiGate 500E Series Data Sheet 

FG-500E
Firewall Throughput(1518/512/64 byte UDP) 36 / 36 / 22 Gbps
Firewall Latency 2 ps
Concurrent Sessions 8 Million
New Sessions/Sec 300,000
Firewall Policies 10,000
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 20 Gbps
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels 2,000
Max Client to G/W IPSEC Tunnels 50,000
SSL VPN Throughput 5 Gbps
Concurrent SSL VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) 500
IPS Throughput 1 (HTTP / Enterprise Mix) 11 / 5.2 Gbps
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 6.8 Gbps
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 14 Gbps
NGFW Throughput (Enterprise Mix)2, 4 5 Gbps
Threat Protection Throughput (Ent. Mix)2, 5 4.7 Gbps
Max FortiAPs (Total / Tunnel) 512 / 256
Max FortiSwitches 48
Max FortiTokens 1,000
Max Registered FortClient 2,000
Virtual Domains ( Default/Max) 10 / 10
Interfaces 2x 10 GE SFP+, 10x GE RJ45,
8x GE SFP
Local Storage 480 GB (501E)
Power Supplies Single AC PS, opt. Dual PS
Form Factor 1 RU
Variants
FortiGate 500E Series
5 (100%) 1 vote

Sản phẩm cùng loại

Hotline: 0907.050.526