FortiGate 2500E

FortiGate 2500E

Giá: Liên hệ

  • Firewall: 150 Gbps
  • IPS: 11.5 Gbps
  • NGFW: 9 Gbps
  • Threat Protection: 5.4 Gbps
  • Interface: Multiple GE RJ45, 10 GE SFP+ slots and Bypass 10 GE SFP+ ports

Liên hệ: +84 125 309 5678

Thông tin chi tiết

FortiGate 2500E cung cấp khả năng bảo vệ mối đe dọa hiệu suất cao cho các doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ cỡ trung, với sự linh hoạt được triển khai tại Internet hoặc cạnh đám mây, trong lõi trung tâm dữ liệu hoặc phân đoạn nội bộ. Nhiều giao diện tốc độ cao, mật độ cổng cao, hiệu quả bảo mật hàng đầu trong ngành và thông lượng cao của 2500E giúp mạng của bạn được kết nối và bảo mật.

FortiGate 2500E Data Sheet 

 FG-2500E  
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) 150 / 150 / 95 Gbps
Firewall Latency 2 μs
Concurrent Sessions 20 Million
New Sessions/Sec 500,000
Firewall Policies 100,000
IPSec VPN Throughput 95 Gbps
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels 20,000
Max Client to G/W IPSEC Tunnels 50,000
SSL VPN Throughput 6 Gbps
Recommended SSL  VPN Users 10,000
IPS Throughput 1
(HTTP / Enterprise Mix)
25 / 11.5 Gbps
SSL Inspection Throughput 2 12.5 Gbps
Application Control Throughput 3 15 Gbps
NGFW Throughput 4 9 Gbps
Threat Protection Throughput 5 5.4 Gbps
Max FortiAPs (Total, Tunnel) 4,096 / 1,024
Max FortiTokens 5,000
Max Registered Endpoints 8,000
Virtual Domains ( Default/Max) 10 / 500
Interfaces 10x 10GE SFP+,
2x 10GE SFP+ bypass, 34x GE RJ45
Local Storage 480 GB
Power Supplies Dual PS
Form Factor 2 RU
Variants
FortiGate 2500E
5 (100%) 1 vote

Sản phẩm cùng loại

Hotline: 0907.050.526