FortiGate 2000E

FortiGate 2000E

Giá: Liên hệ

  • Firewall: 90 Gbps
  • IPS:  11.5 Gbps
  • NGFW: 9 Gbps
  • Threat Protection:  5.4 Gbps
  • Interfaces: Multiple GE RJ45 and 10 GE SFP+ slots

 

Liên hệ: +84 125 309 5678

Thông tin chi tiết

FortiGate 2000E mang lại khả năng bảo vệ mối đe dọa hiệu suất cao cho các doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ, với sự linh hoạt được triển khai trên Internet hoặc cạnh đám mây, trong lõi trung tâm dữ liệu hoặc các phân đoạn nội bộ. Nhiều giao diện tốc độ cao, mật độ cổng cao, hiệu quả bảo mật hàng đầu trong ngành và thông lượng cao của 2000E giúp mạng của bạn được kết nối và bảo mật.

FortiGate 2000E Data Sheet 

FG-2000E
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) 90 / 90 / 60 Gbps
Firewall Latency 2 ps
Concurrent Sessions 20 Million
New Sessions/Sec 500,000
Firewall Policies 100,000
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 65 Gbps
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels 20,000
Max Client to G/W IPSEC Tunnels 100,000
SSL VPN Throughput 6 Gbps
Concurrent SSL VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) 10,000
IPS Throughput 1 (HTTP / Enterprise Mix) 25 / 11.5 Gbps
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 12.5 Gbps
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 20 Gbps
NGFW Throughput (Enterprise Mix)2, 4 9 Gbps
Threat Protection Throughput (Ent. Mix)2, 5 5.4 Gbps
Max FortiAPs (Total, Tunnel) 4,096 / 1,024
Max FortiSwitches 128
Max FortiTokens 5,000
Max Registered Endpoints 20,000
Virtual Domains ( Default/Max) 10 / 500
Interfaces 6x 10GE SFP+, , 34x GE RJ45
Local Storage 480 GB
Power Supplies Dual PS
Form Factor 2 RU
Variants
FortiGate 2000E
5 (100%) 1 vote

Sản phẩm cùng loại

Hotline: 0907.050.526