FortiGate 100E Series

Giá:

  • Firewall:  7.4 Gbps
  • IPS: 500 Mbps
  • NGFW: 360 Mbps
  • Threat Protection: 250 Mbps
  • Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP Slots | PoE/+ Variants

Liên hệ: +84 125 309 5678

Thông tin chi tiết

Loạt FortiGate 100E cung cấp khả năng tường lửa thế hệ tiếp theo cho các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn, với sự linh hoạt được triển khai tại trường hoặc chi nhánh doanh nghiệp. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với bộ xử lý bảo mật hỗ trợ hiệu suất cao, hiệu quả bảo mật và khả năng hiển thị sâu.

FortiGate 100E Series

FortiGate 100E Series Data Sheet

FG-100E
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) 7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps
Firewall Latency 3 μs
Concurrent Sessions 2 Million
New Sessions/Sec 30,000
Firewall Policies 10,000
IPSec VPN Throughput 4 Gbps
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels 2,000
Max Client to G/W IPSEC Tunnels 5,000
SSL VPN Throughput 250 Mbps
Recommended SSL  VPN Users 300
IPS Throughput 1
(HTTP / Enterprise Mix)
1.9 Gbps / 500 Mbps
SSL Inspection Throughput 2 350 Mbps
Application Control Throughput 3 800 Mbps
NGFW Throughput 4 360 Mbps
Threat Protection Throughput 5 250 Mbps
Max FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
Max FortiTokens 1,000
Max Registered FortClient 600
Virtual Domains ( Default/Max) 10 / 10
Interfaces 20x GE RJ45, 2x Shared Port Pairs
Local Storage 480 GB (101E)
Power Supplies Single AC PS, opt. Ext RPS
Form Factor 1 RU
Variants POE, High Port Density
Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) 36 / 36 / 24
Gbps
Firewall Latency 3 µs
Concurrent Sessions 5.5 Million
New Sessions/Sec 270,000
Firewall Policies 10,000
IPSec VPN Throughput 20 Gbps
Max G/W to G/W IPSEC Tunnels 2,000
Max Client to G/W IPSEC Tunnels 10,000
SSL VPN Throughput 2.2 Gbps
Recommended SSL  VPN Users 5,000
IPS Throughput 1
(HTTP / Enterprise Mix)
7 / 4 Gbps
SSL Inspection Throughput 2 3.5 Gbps
Application Control Throughput 3 6 Gbps
NGFW Throughput 4 3.2 Gbps
Threat Protection Throughput 5 2.4 Gbps
Max FortiAPs (Total, Tunnel) 1024 / 512
Max FortiTokens 1,000
Max Registered Endpoints 2,000
Virtual Domains ( Default/Max) 10 / 10
Interfaces 2x 10 GE SFP+, 10x GE RJ45,
8x GE SFP
Local Storage 120 GB
Power Supplies Single AC PS, opt. Ext RPS
Form Factor 1 RU
Variants
FortiGate 100E Series
5 (100%) 1 vote

Sản phẩm cùng loại

Hotline: 0907.050.526