Tường lửa Dell SonicWall TZ500

Dell sonicwall TZ500

Giá: Liên hệ

  • SonicWALL TZ500 TotalSecure 1 Yr
  • Firewall throughput : 1.4 Gbps
  • IPS throughput :  1 Gbps
  • GAV throughput : 400 Mbps
  • UTM throughput : 400 Mbps

Liên hệ: +84 125 309 5678

Thông tin chi tiết

Thông tin thiết bị Tường lửa Dell SonicWall TZ500

* Stateful Packet Inspection Firewall throughput : 1.4 Gbps
* IPS throughput :  1 Gbps
* GAV throughput : 400 Mbps
* UTM throughput : 400 Mbps
* 3DES/AES throughput: 1 Gbps
* Site-to-site VPN tunnels: 25
* New connections/sec: 8,000
* Maximum connections: 125,000
Including 1 year of Comprehensive Gateway Security Suite Bundle for the TZ 500
*Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware and Intrusion Prevention Services, Content Filtering Premium Service and 24×7 Support.

Hãy liên hệ để Kada cung cấp thông tin mới nhất và các chương trình ưu đãi hiện hành.

Tường lửa Dell SonicWall TZ500
5 (100%) 6 votes

Hotline: 0907.050.526