Tường lửa Dell SonicWall TZ400

Dell SonicWall TZ400

Giá: Liên hệ

  • Firewall throughput : 1.3 Gbps
  • IPS throughput :  900 Mbps
  • GAV throughput : 300 Mbps
  • UTM throughput : 300 Mbps

Liên hệ: +84 125 309 5678

Thông tin chi tiết

Thông tin thiết bị Tường lửa Dell SonicWall TZ400

* Stateful Packet Inspection Firewall throughput : 1.3 Gbps

* IPS throughput :  900 Mbps
* GAV throughput : 300 Mbps
* UTM throughput : 300 Mbps
* 3DES/AES throughput: 900 Mbps
* Site-to-site VPN tunnels: 20
* New connections/sec: 6,000
* Maximum connections: 100,000
Including 1 year of Comprehensive Gateway Security Suite Bundle for the TZ 400
*Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware and Intrusion Prevention Services, Content Filtering Premium Service and 24×7 Support.

Hãy liên hệ để Kada cung cấp thông tin mới nhất và các chương trình ưu đãi hiện hành.

Tường lửa Dell SonicWall TZ400
5 (100%) 4 votes

Hotline: 0907.050.526